KIM
HEIJDENRIJK

Kasteel De Binckhorst

Kim is sinds eind 2016 bezig met onderzoek naar het Haagse kasteeltje De Binckhorst. Het kasteel stond tot voor kort geheel verborgen achter gebouwen op het industrieterrein dat zijn naam draagt. Veel Hagenaars hebben geen weet van het kasteel dat voor het eerst aan begin van van de 14e eeuw genoemd werd. Het kasteel kent een roemrucht verleden. Het heeft de stad Den Haag zie verworden tot wat het nu is, met al haar geschiedenis. Belangrijke zaken kennen hun oorsprong op het kasteel en nog belangrijkere mensen noemden het hun thuis.

Het duurt naar verwachting nog een paar jaar voor het onderzoek naar de zeven eeuwen historie van het kasteel is afgerond. Het gebied rond het kasteel wordt op dit moment onder handen genomen; het industrietterrein krijgt meer een woonfunctie en de Rotterdamsebaan moet voor een betere ontsluiting zorgen voor de stad. De tunnel komt vrijwel voor het kasteel boven de grond. Het onderzoek naar het kasteel is dermate grootschalig, dat Kim verwacht dat een boek over het kasteel nog enige tijd op zich zal laten wachten.