KIM
HEIJDENRIJK

Verhalen van De Passage

Kim maakte met een klein team het jubileumboek voor de Haagse Passage: De oudste overdekte winkelpassage van Nederland (1885). Met dit boek blikken we terug op 135 jaar geschiedenis, bijzondere verhalen en momenten. Sinds de opening van De Passage hebben er een hoop veranderingen plaatsgevonden. Tegen het einde van de 19e eeuw groeide de bevolking sterk, zo ook in Den Haag. Daarmee nam ook de vraag naar producten en diensten toe. Naast de gebruikelijke ambachtszaken, zoals kleermakers, schoenmakers en zilversmeden, kwam de detailhandel op. Verhalen van De Passage laat zien wat er in de loop der jaren verdwenen en verschenen is. Een boek vol met fascinerende archiefbeelden – 135 jaar ontwikkeling in De Passage.

Het boek is te bestellen via de bovenstaande knop, of verkrijgbaar bij Akkerman of Hamilon in De Passage.